ما برای ارائه بهترین خدمات به بیماران تلاش میکنیم

مراقب همیشه همراه شما

بسته ارزیابی سلامت مغز و شناخت

ریال300,000 ریال210,000

  • ارائه پیشنهادات شخصی سازی شده برای هر فرد جهت ارتقای سلامت مغز اصلاح و بهبود سبک زندگی و کمک به پیشگیری از بیماریهای مغز و شناخت مثل الزایمر باتوجه به بررسی های انجام شده توسط تیم متخصص (تیمی متشکل از روانشناس٬ متخصص نورولوژی و متخصص علوم شناختی.
  • چکآپ و ارزیابی سلامت مغز و شناخت توسط تست های خود ارزیابی
  • چکآپ و ارزیابی سلامت مغز و شناخت توسط پلتفرم هوشمند سنجش و پایش سلامت شناختی که توسط تبلت گرفته می شود
  • ارزیابی نتایج تست ها و توضیحات مربوط به آن توسط پزشک
  • بررسی سلامت عمومی و تاریخچه پزشکی فرد توسط پزشک
  • ارائه پروفایل سلامت مغز و شناخت به فرد


[]