ما برای ارائه بهترین خدمات به بیماران تلاش میکنیم

مراقب همیشه همراه شما

بسته آگاه سازی از سلامت مغز و شناخت

تومان

  • ارسال ویدئو های آموزشی جهت آگاهی بخشی در زمینه سلامت مغز و شناخت٬ راه های پیشگیری از بیماری ها و معرفی راهکارهایی جهت بهسازی مراقبت و ارتقای سلامت مغز و شناخت
  • برگزاری لایو از صفحه نورونیو پاسخ سوالات شما و عزیزانتان
open
[]