ما برای ارائه بهترین خدمات به بیماران تلاش میکنیم

مراقب همیشه همراه شما

بسته ارزیابی سلامت مغز و شناخت

  • چکآپ و ارزیابی سلامت مغز و شناخت توسط تست های خود ارزیابی
  • چکآپ و ارزیابی سلامت مغز و شناخت توسط پلتفرم هوشمند سنجش و پایش سلامت شناختی که توسط تبلت گرفته می شود
  • ارزیابی نتایج تست ها و توضیحات مربوط به آن توسط پزشک
  • بررسی سلامت عمومی و تاریخچه پزشکی فرد توسط پزشک
  • ارائه پروفایل سلامت مغز و شناخت به فرد
  • ارائه پیشنهادات شخصی سازی شده برای هر فرد جهت ارتقای سلامت مغز اصلاح و بهبود سبک زندگی و کمک به پیشگیری از بیماریهای مغز و شناخت مثل الزایمر باتوجه به بررسی های انجام شده توسط تیم متخصص (تیمی متشکل از روانشناس٬ متخصص نورولوژی و متخصص علوم شناختی

بسته آگاه سازی از سلامت مغز و شناخت

  • ارسال ویدئو های آموزشی جهت آگاهی بخشی در زمینه سلامت مغز و شناخت٬ راه های پیشگیری از بیماری ها و معرفی راهکارهایی جهت بهسازی مراقبت و ارتقای سلامت مغز و شناخت
  • برگزاری لایو از صفحه نورونیو پاسخ سوالات شما و عزیزانتان
[]