سردرد میگرن یکی از شایع ترین علل مراجعات اورژنس می باشد . در سردرد میگرنی حاد عود حملات اهمیت دارد از این جهت که موجب مراجعه بیماران به اورژانس ها می شود. آنچه برای یک فرد مبتلا به سردرد میگرنی در زمان اوج درد اهمیت دارد رهایی از درد در حداقل زمان است. نکته ای که برای پزشک و حتی خود بیمار نیز اهمیت دارد استفاده از داروها و روشهایی است  که کمترین عارضه را برای بیمار داشته باشد.

کورتن به عنوان یکی از هورمو نهای مهم و تنظیم کننده بدن می باشد و در ضمن از سد خونی مغزی نیز عبور می کند و به نوعی پیام آور بین محیط و مرکز می باشد. این هورمون تحت تاثیر شرایط استرسی مانند تب و بیماری و هیجانات افزایش می یابد و برای  سیستم بدن امکان مقابله با استرس های وارده را محیا می کند. کورتن توسط غده فوق کلیوی ترشح می شود. کورتن در بهبود و تخفیف درد دخالت دارد و موثر است. کورتن از طریق مهار تولید پروستاگلندین ها که مدیاتور ایجاد التهاب هستند در بهبود درد موثر است و نیز از طریق کاهش نفوذپذیری عروق در کاهش التهاب  موثر است. استفاده از کورتن دارویی باعث مهار تولید کورتن توسط خود بدن می شود. بنابراین استفاده بیش از حد ازکورتن دارویی عوارض متعددی از جمله مهار تولید کورتن در زمان استرس در بدن . ایجاد آسیب های گوارشی و پوکی استخوان  و تاخییر رشد و افزایش وزن دارد.

از سوی دیگر استفاده از کورتن بویژه به شکل تزریقی آن( دگزامتازون یا هیدروکوتیزون) در درمان سردرد حاد میگرن در اورژانس رایج بوده است و حتی گاهی تزریق به موقع و از راه وریدی دگزامتازون موجب کنترل سریعتر درد و عدم عود مجدد در فاصله زمانی کوتاه میشود. در طی مطالعات متعدد انجام شده بر روی بیماران مبتلا به حملات شدید سردرد که به اورژانس مراجعه می کنند استفاده به موقع از دگزامتازون و مایع درمانی به موقع در کنترل درد موثر بوده و عود مجدد سردرد کمتر بوده است ولی این استفاده  باید در محدود چند بار در طی یک سال باشد و در ضمن هر بار باید عوارض احتمالی آن بررسی شود. بنابراین استفاده بی رویه از کورتن و شکل رایج آن دگزامتازون برای کنترل حملات سردرد توصیه نمی شود . در این مطلعات گسترده استفاده از کورتن به میزان 5 تا 6 بار در سال  برا یحملات شدید سردرد میگرنی با رعایت و کنترل عوارض جانبی توصیه شده است.